• Logo Mono
Geschreven door Debby Gudden.

Pumps&Paarden
Image by: Pumps&Paarden

Het effect van trailerladen op het gedrag van paarden

Het trailer laden is voor vele paarden een uitdaging en daarom is het habitueren van laden belangrijk. Dit beïnvloedt het welzijn van de paarden en de veiligheid van de mens. De doelstellingen van deze studie zijn drievoudig; de perceptie van paarden eigenaren op laden onderzoeken, het gedrag van paarden die op twee verschillende plaatsen worden geladen vergelijken en de effecten van een gestandaardiseerde gewenningsprocedure evalueren.

Het eerste deel van het onderzoek bestond uit enquêtes verspreid onder Zweedse paardeneigenaren om inzicht te krijgen in de perceptie van laden onder eigenaren. Het tweede deel van de studie betrof 68 paarden en 37 pony's die werden geobserveerd op wedstrijden en een dierenkliniek om vervolgens twee populaties te vergelijken met verschillende habituatie levels. Het laatste deel van de studie betrof zes jonge IJslandse paarden die gedurende drie experimentele dagen tijdens het laden waargenomen werden. Hartslag van de paarden werd gemeten met behulp van een hartslagmeter.

Uit de resultaten blijkt dat 21% van de Zweedse paardenbezitters problemen ondervindt bij het laden. Laden bij de veterinaire kliniek duurde aanzienlijk langer in vergelijking met het laden op wedstrijdterrein. Paarden toonden ook meer ontwijkend gedrag wanneer ze geladen werden bij de kliniek. De laadtijd van de IJslandse paarden was het kortst op de derde dag. De hartslag van de paarden was hoger in de trailer in vergelijking met buiten de trailer.

De auteurs concluderen dat als het laden systematisch wordt getraind en de trainingsprincipes worden opgevolgd, paarden snel habitueren aan het trailerladen. Dit kan, als resultaat, het paardenwelzijn verbeteren en veiligheidrisico's van de mens verminderen.

Lees meer over habituatie van trailerladen, leerteorie en ethologie:

Ervaar jij ook wel eens problemen met het laden van je paard?

Hoe los je dit op?

Heb je wel eens hulp van een professional ingeschakeld?

> From: Yngvesson et al., Appl. Anim. Behav 184 (2016) 59-65. All rights reserved to Elsevier B.V.. Click here for the online summary.

Horse and Hound
Image by: Horse and Hound