• Logo Mono
Geschreven door Sophie Delemarre.
Gepost in Rider fitness

Image by: Olympisch sporterfgoed

Vertekend lichaamsbeeld bij ruiters

Zoals alle ruiters weten, wordt niet alleen je paard, maar ook jij als ruiter beoordeeld tijdens het (wedstrijd-)rijden. In veel sporten waar esthetiek (uiterlijk) belangrijk is treden psychologische problemen op vanwege de hoge druk. Het voorkomen van psycologische problemen zoals eetstoornissen en het zelfbeeld van ruiters is nog niet eerder onderzocht.

Volgens eerder onderzoek is er een verband tussen esthetische prestatiesporten (sporten waarbij uiterlijk belangrijk is) en psychologische problemen zoals eetstoornissen. Het deelnemen aan sporten met een hoge druk uit de omgeving kan veel druk geven op vrouwelijke ruiters. De kans dat ruiters problemen ontwikkelen omtrent hun zelfbeeld en de kans op het ontwikkelen van eetstoornissen is net zo groot als bij andere sporten gericht op uiterlijk en esthetiek.
Dit artikel stelt dat atleten in de ruitersport gescreend zouden moeten worden op het risico voor het ontwikkelen van eetstoornissen en problemen rondom het zelfbeeld. Ook wordt aangegeven dat educatieprogramma's gericht op gewicht, lichaamsbeeld en eetstoornissen van nut zouden kunnen zijn.

http://www.proud2bme.nl

Heb je ooit aan jezelf of je uiterlijk getwijfeld? En hoe ging/ ga je ermee om?

Oordeel van de deskundige: 
Dit is het allereerste onderzoek naar ruiters met betrekking tot psychologische problemen, zoals eetstoornissen en een vertekend lichaamsbeeld. Hoewel de titel suggereert dat er meer gekeken is dan eetstoornissen, is dit niet helemaal correct. Het is goed dat er onderzoek gedaan is naar dit onderwerp, vooral omdat er veel meisjes paardrijden terwijl ze zich in een kwetsbare leeftijd bevinden.

Met alle sociale media van vandaag is het moeilijk om je niet druk te maken over hoe veel beter anderen eruit zien. Ik denk dat het voorstel van de schrijvers van het artikel om met onderwijsprogramma's te beginnen goed, maar voorbarig is. Aangezien er nog weinig onderzoek gedaan is naar dit onderwerp.

> Van: Torres-McGehee et al., NATA 46 (2011) 431-437. Alle rechten voorbehouden aan National Athletic Trainers' Association, Inc. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie

Image by: Wendy van Osch