• Logo Mono
Geschreven door Isabeau Deckers.
Gepost in Physiology

Image by: Arnd Bronkhorst

Risicofactoren voor letsels bij rijpaarden en -pony's

Onderzoek naar 'ecologische' management van sportpaarden op basis van factoren zoals fitheid en trainingsintensiteit is aan het groeien. Dit artikel onderzoekt deze basisfactoren van letselpreventie / predictie bij manege rijpaarden en -pony's.

De inspanningstests leken de trainingsconditie van paarden goed te weerspiegelen, maar hadden later geen voorspellende waarde voor vroegtijdige, veterinaire trainingsstakingen. Desondanks moesten de trainingen van paarden met lagere conditielevels eerder gestaakt worden, vanwege veterinaire argumenten. Omdat de trainingsintensiteit bij alle paarden gelijk was gedurende de onderzoeksperiode, kon geen analyse worden gemaakt van de invloed van deze parameter op letselpreventie. 40,9% van alle paarden met vroegtijdige, veterinaire trainingsstakingen werd eerder al gediagnosticeerd met een blessure maar hun training werd toen niet stop gezet. Hieruit blijkt dus dat als paarden niet worden gerevalideerd voor blessures, er later alleen maar meer kans op blessures is. Deze bevindingen rechtvaardigen nader onderzoek om blessures te voorkomen en het welzijn van paarden te verbeteren.

Oordeel van deskundige: Isabeau Deckers

Objectieve metingen van de conditie van paarden en een kritische evaluatie van de oorzaken van vroegtijdige, veterinaire trainingsstakingen kunnen hulpmiddelen en aanwijzingen bieden om het welzijn van paarden te verbeteren. Het feit dat bijna de helft van de paarden met blessures in dit onderzoek nog steeds werd gebruikt in rijlessen tegen advies van dierenartsen in, met de verwachte negatieve uitkomsten ervan, kan erop duiden dat manegebeheerders een andere perceptie hebben van het belang van het welzijn van de paarden.

> Van: Munsters et al., Prev Vet Med 108 (2013) 199-208. Alle rechten voorbehouden aan Elsevier Ltd.. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie

Image by: Polar Equine Horse - Heart Rate Monitors