• Logo Mono
Geschreven door Isabeau Deckers.

Image by: epwa.nl

De ernst/ prognose van koliek en de observatie ervan

Koliek is een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit bij paarden. De bestudeerde pijnschalen zijn reeds onderzocht voor het beoordelen van verschillende soorten pijn, maar nog niet voor koliek pijnen. Deze studie presenteert de validiteit van twee recent beschreven pijnschalen, de Equine Utrecht University Scale for Composite Pain Assessment (EQUUS-COMPASS) en de Equine Utrecht University Scale for Facial Assessment of Pain (EQUUS-FAP), bij paarden met acute koliek.

Beide pijnschalen vertoonden statistisch significante verschillen tussen paarden met koliek en gezonde controlepaarden, en tussen paarden met koliek die conservatief konden worden behandeld en die paarden die een chirurgische behandeling vereisten of werden geëuthanaseerd. Zowel de EQUUS-COMPASS en EQUUS-FAP scores kunnen worden gebruikt voor betrouwbare en reproduceerbare pijnbeoordeling bij paarden met acute koliek. De EQUUS-FAP en aangepaste EQUUS-COMPASS zonder fysiologische variabelen zijn geschikt voor gebruik door zowel dierenartsen als paardeneigenaren.

Oordeel van deskundige: Isabeau Deckers

Deze studie bevestigde de correlatie tussen bepaalde koliekachtige gedragscriteria en de prognose van kolieken. Bovendien vereist de toepassing van deze beoordelingsschalen geen veterinaire instrumenten en is dit daardoor bruikbaar en aanbevolen voor elke paardeneigenaar. Vanwege de prevalentie en impact van kolieken, zou dit een gunstige bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de paarden. De universiteit van Utrecht ontwikkelde een app genaamd: "EPWA". Je kunt dit gebruiken om pijn in een vroeg stadium te herkennen, door kleine veranderingen in de gezichtsuitdrukking en lichaamstaal van het paard. EPWA - Equine Pijn en WelzijnsApp

> Van: Van Dierendonck, Vet. J. 216 (2016) 175-177. Alle rechten voorbehouden aan Elsevier Ltd.. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie. Vertaling door Isabeau Deckers.

Image by: Horses & Foals