• Logo Mono
Geschreven door Isabeau Deckers.
Gepost in Gait analyses

Image by: Centaur Biomechanics

Het toepassen van inertiële sensors in de ganganalyse

Deze review analyseert de recente studies die de validatie van de inertiële sensoren onderzocht hebben in omstandigheden gerelateerd aan het klinisch kreupelheidsonderzoek, zoals longeren, de buigtest en diagnostische analgesie.

Hoewel de huidige intertiële sensorsystemen niet alle gangparameters van kreupele paarden kwantificeren, blijken de resultaten over het hoofd knikken en de bekkenbewegingen valide en betrouwbaar te zijn. Wanneer het hoofd knikken of de bekkenbewegingen asymmetrieën vertonen van 5 mm of meer, detecteren de systemen klinisch relevante asymmetrische bewegingen. Herhaalbaarheidsmetingen toonden relevante veranderingen in variaties groter dan 6 mm voor het hoofd knikken en 3 mm voor de bekkenbewegingen en hogere niveaus van variëteit zijn gerelateerd aan hogere niveaus van kreupelheid. De resultaten van de intertiële sensoren op de twee loopparameters zijn naar verluidt significant gerelateerd aan de scores van de visuele gang. De eerste bruikbare richtwaarden van de inertiële sensoren voor de buigtest en voor de diagnostische analgesie worden eveneens vermeld.

EquiMoves – equine gait analysis

Expert opinion by Isabeau Deckers

Klinische redenering vereist niet alleen veterinaire kennis, maar ook de onderzoeksvaardigheden en klinisch inzichtsvermogen. Om de veterinaire professionals te voorzien van valide ondersteunende tools in het kreupelheidsonderzoek, kunnen systemen zoals de inertiële sensoren worden gebruikt om de gangparameters te kwantificeren. Echter zijn vaardigheden en specifieke kennis om deze resultaten te verkrijgen en te interpreteren uiteraard ook vereist bij het gebruik van deze systemen.

> From: Pfau, Equine Vet Educ 28 (2016) 209-215. All rights reserved to Elsevier Ltd.. Click here for the online summary.

Image by: Pfau et al. (2016)