• Logo Mono
Geschreven door Isabeau Deckers.

Image by: NCSAH

De waarde van gedragsleer bij het trainen van paarden

Onderzoek toonde reeds aan dat mentale gezondheid en welzijn bij atleten essentieel zijn voor goede prestaties. Dergelijk onderzoek ontbreekt nog bij de paardenpopulatie. Bovendien is paardrijden de sport met het hoogste aantal blessures en veel paarden zijn "afgeschreven" vanwege gedragsproblemen. Dit spoort ons aan om onze paarden bewuster te trainen en verzorgen. Deze review bespreekt de actuele wetenschappelijke en praktische kennis van gedragsleer bij het paard en geeft richtlijnen om het fysieke en psychologische welzijn van paard en trainer te verbeteren.

Verder is vastgesteld dat beloning de kans groter maakt dat het paard het gewenste gedrag en een verhoogde motivatie vertoont. Bestraffing van onjuist gedrag moet worden vermeden, aangezien dit het gedrag cultiveert. Bestraffing kan bovendien leiden tot gevaarlijke reacties of vermindering van spontane activiteiten, wat gepaard gaat met verminderde aandacht en leervermogen, een negatieve perceptie van de omgeving en depressieve symptomen.

Oordeel van deskundige: Isabeau Deckers

Trainers moeten zorgvuldig alle factoren in aanmerking nemen die het welzijn van hun paarden beïnvloeden. Een gebalanceerde relatie tussen paard en trainer is essentieel voor de psychologische component en dit kan worden behaald door de praktijken van gedragsleer en psychologie. Factoren zoals de timing, intensiteit en volgorde van trainingsstimuli moeten grondig worden begrepen en toegepast door alle personen die met paarden werken. Beloningen moet worden beschouwd als adequaat communicatiemiddel en bestraffing moet te allen tijde worden vermeden. Deze review fungeert als nuttige richtlijnen om de psychologische, fysieke en economische voordelen van dergelijke theorieën te verkrijgen.

> Van: Baragli et al., Annali dell'Istituto Superiore di Sanità 51 (2015) 40-51. Alle rechten voorbehouden aan P. Baragli. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie

Image by: Lisa Deckers