• Logo Mono
Geschreven door Isabeau Deckers.

Image by: thehorse.com

Een klopje en de schoft krabbelen, welke effecten heeft het?

Ontspanning van het paard tijdens het rijden is essentieel om leerprocessen en het welzijn tijdens de training te optimaliseren. Daarvoor werd er in deze studie gekeken naar fysiologische en gedragsreacties van het paard van twee veel gebruikte praktijken met als doel het paard te ontspannen of te belonen, namelijk schoft krabbelen en nekklopjes. Onderzoek toont aan dat schoft krabbelen het natuurlijke proces imiteert van paarden die bij elkaar de schoft krabbelen met hun lippen en tanden. Het toepassen van schouderklopjes wordt echter in vraag gesteld, aangezien deze praktijk niet terug te vinden is bij paarden onder elkaar.

In vergelijking met nekklopjes of geen contact interactie tussen paard en ruiter, werd er bij schoft krabbelen een langere duur van ontspannen-type gedrag, rechteroor lateralisatie en tongzichtbaarheid vastgesteld tezamen met een kortere duur van geagiteerd gedrag, linkeroor lateralisatie en likken/ kauwen. De nekklopjes bleken geen meerwaarde te leveren in vergelijking met wanneer de ruiter geen specifieke contactsinteractie toepaste. Er werden geen significante verschillen gevonden voor de gemeten fysiologische parameters tussen de drie interventies. De gedragsresultaten suggereren wel dat schoft krabbelen gedurende een periode van één minuut de ontspanning van het paard onder het zadel kan stimuleren.

Oordeel van deskundige: Isabeau Deckers

De resultaten van deze studie kunnen implicaties hebben voor het management van paarden onder het zadel.De veel toegepaste schouderklopjes zouden geen significante meerwaarde hebben voor de ontspanning van het paard onder het zadel, in tegenstelling tot het schoft krabben, dat positieve gedragsmatige reacties opwekt. De fysiologische resultaten uit dit onderzoek suggereren echter dat schouderklopjes, schoft krabben of 'niets doen' gelijkwaardige reacties opwekt bij de paarden.

> Van: Thorbergson et al., J Appl Anim Welf Sci 19(3) (2016) 245-59. Alle rechten voorbehouden aan Thorbergson, ZW.. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie. Vertaling door Isabeau Deckers.

Image by: Thorbergson et al.