• Logo Mono
Geschreven door Isabeau Deckers.
Gepost in Gait analyses

Image by: charlottedujardin.co.uk

Olympische wedstrijdresultaten en het welzijn van het paard

Dit artikel onderzocht de praktische integratie van de FEI-stelling, 'het doel van de dressuur is de ontwikkeling van het paard tot een gelukkige atleet door harmonieuze oprichting',  in Olympische dressuurscores. De resultaten van deze studie tonen aan dat, ondanks de relevantie van de competentie ‘nageeflijkheid' voor het welzijn van paarden, er aanzienlijke discrepanties zijn in het scoren van deze parameter. Bovendien zouden atleten zich te veel focussen op de competentie ‘gangen’ in plaats van op ‘nageeflijkheid’.

De resultaten gaven aan dat de vier wedstrijdcompetenties met elkaar gecorreleerd zijn en elke competentie ook de eindscore beïnvloedde. Er wordt echter gesteld dat de competentie "nageeflijkheid" de minst significante bijdrage leverde. Zoals aangetoond in andere sporten, beïnvloedt de jurypositie de scores significant. De nationaliteit van de jury zou daarentegen niet gerelateerd zijn aan de scores.

FEI CODE OF CONDUCT FOR THE WELFARE OF THE HORSE

DRESSAGE RULES

Oordeel van deskundige: Isabeau Deckers

Op basis van dit artikel kunnen we stellen dat er nood is aan coherente prestatie-gerelateerde beoordelingen van het fysieke en psychische welzijn van onze sportpaarden. Momenteel richt de equitation science zich op de dressuur aangezien dit de trainingsbasis is voor alle Olympische ruiterdisciplines. Ook deze studie is gebaseerd op dressuurresultaten van Olympische atleten. Deze visie kan echter worden uitgebreid tot alle hippische disciplines en tot elk niveau. De FEI-stelling ''het doel van de dressuur is de ontwikkeling van het paard tot een gelukkige atleet door harmonieuze oprichting'' weerspiegelt positieve evoluties in de management van het welzijn van paarden. Nu is het de vraag hoe we dit kunnen integreren in het jureren om ruiters te motiveren om dergelijke voordelige factoren na te streven. Een meer consistente en heldere beoordeling van de competentie 'nageeflijkheid' in de dressuurdiscipline kan een startpunt zijn om dit te bereiken.

> Van: Hawson et al., J. Vet. Behav. 5 (2010) 170-176. Alle rechten voorbehouden aan Elsevier Inc.. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie. Vertaling door Isabeau Deckers.

Image by: Hawson et al.