• Logo Mono
Geschreven door Marly Coppens.
Gepost in Manual therapy

Image by: tryonequine.com

Effect van manuele therapie op de longissimus dorsi

Het is belangrijk om de paardenrug en de spieren gezond te houden om normale functie te behouden en daarmee het vermogen om een ruiter te dragen. Longissimus dorsi is een van de spieren in de rug, unilaterale contractie geeft lateroflexie en bilateraal zorgt hij voor extensie van de rug. Bij deze studie werden twee verschillende behandelmethode uitgevoerd op deze spier. In beide gevallen werden significante verschillen gevonden in spierspanning en electromyografische (EMG) activiteit direct na de behandeling. 

Voor de studie werd een groep manegepaarden gebruikt. De groep werd verdeeld in drie subgroepen; een groep kreeg McTimoney spinale manipulaties, een groep kreeg reflex inhibitie behandeling en een groep was de controlegroep. De rust sperspanning en EMG activiteit tijdens lopen van een 8-vormig parcours werden gemeten voor en na behandeling. 

Beide groepen die behandeld waren lieten onmiddelijk een afname zien van spierspanning en EMG activiteit, de controle groep liet geen veranderingen zien. Echter werden spanning en spier activiteit alleen gemeten direct na de behandeling, deze metingen zeggen waarschijnlijk niks over de conditie van de spieren uren of dagen post-behandeling. 

Het is onbekend of de afname die gemeten is samenhangt met minder pijn of een verbetering van prestaties, net als de klinische relevantie ervan. Een ander interessant resultaat was dat de EMG activiteit van de longissimus dorsi tijdens een volte naar binnen vijf keer zo groot was dan bij rechtuit stappen of een volte naar buiten. De resultaat laat het belang van de longissiumus dorsi zien bij het maken van lateroflexie bij draaien in stap. 

> J. Wakeling et al., Equine and Comparative Exercise Physiology 3 (2006) 153–160. All rightst reserved to: Cambridge University.  Click here for the fulltext

Image by: eastcrowsaddlery.com

About the Author

More articles from this author