• Logo Mono
Geschreven door Marly Coppens.
Gepost in Social behavior

cowgirldiary
Image by: cowgirldairy.com

Chronische pijn en agressie bij paarden

Deze studie onderzocht of er een verband was tussen wervel problematiek, gemeten met chiropractisch onderzoek, en gedragsproblemen zoals agressiviteit naar mensen gemeten met gestandaardiseerde gedragstesten . 

59 manegepaarden van variërende leeftijd en geslacht, ondergebracht onder gelijke omstandigheden werden getest. Het onderzoek naar de wervelkolom mobiliteit en mate van stijfheid werd gebaseerd op zowel myofasciale- en benige palpatie als segmentale mobiliteitstesten en palpatie van myogene tonus. Paarden werden geclassificeerd door een gecertificeerde chiropractor als totaal onaangedaan, licht aangedaan of ernstig aangedaan. 

Daarnaast ondergingen de paarden 5 gestandaardiseerde gedragstesten, zoals: een bewegingsloze persoon test, een toenadering contact test, een onverwachte toenadering test, een zadel test en een halster pas test. Signalen van dreiging bestonden uit: oren naar achteren leggen, proberen te bijten, tanden laten zien en uitstrekken van de nek. 

De resultaten laten een duidelijke relatie zien tussen agressiviteit en wervelproblemen (veronderstellend dat dit een indicator is van chronische rug pijn). Dit zou kunnen betekenen dat chronisch ongemak (of potentiële pijn) en agressiviteit aan elkaar gerelateerd zijn. Deze studie pleit voor meer bewustwording van deze relatie. 

Zou de uitkomst van deze studie de perceptie van mensen over "slechte gehumeurde" paarden kunnen veranderen? Deel je mening door een reactie onder dit artikel. 

> From: Fureix et al., PLoS ONE 5 (8) (2010) e12434. All rights reserved to Fureix et al.. Click here for the online summary.

 
Karina Bech Gleerup
Image by: Karina Bech Gleerup

About the Author

More articles from this author