• Logo Mono
Geschreven door Marly Coppens.
Gepost in Exercise therapy

Hilary M. Clayton
Image by: Hilary M. Clayton

Effect van dynamische oefeningen op cervicale mobiliteit

Nekpijn bij mensen is geassocieerd met veranderingen van cervicale motor control en een vermindering van intervertebrale stabiliserende functie van de diepe cervicale flexoren (longus colli and longus capitis) en extensoren (multifidus mm). Om die reden is er een actieve aanpak ontwikkeld om optimale motor control te faciliteren. Gebaseerd op humane fysiotherapeutische principes is het aannemelijk om te denken dat paarden nek patiënten ook voordeel hebben bij deze aanpak, als er tenminste geen sprake is van spinale instabiliteit en/of zenuwwortel compressie.

De mogelijke voordelen zijn:

  • Behouden van of optimaliseren van cervicale range of motion
  • Versterken van de cervicale musculatuur en herstellen van normale motor control patronen
  • Posturale stabiliteit na cervicale blessure

Deze studie meet en vergeleek intervertebrale angulaties in het sagittale vlak in neutrale stand positie van het paard met de hoeken van 3 cervicale flexie stretches op end range of motion, door het gebruik van huid markers op het hoofd, processus transversus van C1-C6 en dorsale processus spinosus van T6, T8, T10, T16, L2, L6, S2 en S4. De subjecten waren 8 paarden.

De 3 dynamische mobilisatie oefeningen warden uitgevoerd door het gebruik van een wortel en 3-5 seconden vastgehouden (zie bovenstaande afbeelding):

  1. Kin-naar-borst (kin zo dicht mogelijk naar manubrium)
  2. Kin-tussen-carpi (kin zo ver mogelijk caudaal met de dorsale zijde van de neus op het niveau van het carpale gewricht)
  3. Kin-tussen-voor kogels (kin zo ver mogelijk ventraal en caudaal tussen de voor kogels)

De grootste veranderingen in intersegmentale angulaties vond plaats hoog cervicaal (C1) en laag cervicaal (C6). De kin-naar-borst positie bracht significante flexie op alle cervicale gewrichten teweeg. De kin-tussen-kogels gaf de grootste flexie op C6 en de grootste extensie op C1. Flexie en laten zakken van de nek was geassocieerd met flexie van de thoracale segmenten van T6- T16.

 

> From: Clayton, Equine Vet J. 42 (2010) 688-694. All rights reserved to EVJ Ltd.. Click here for the online summary.

Hilary M. Clayton
Image by: Hilary M. Clayton

About the Author

More articles from this author