• Logo Mono
Geschreven door Anouk van Breukelen.

Image by: Anouk van Breukelen

Stress beïnvloedt instrumenteel leren bij paarden

Hoe stress leerprocessen beïnvloedt, is een belangrijke vraag in gedragswetenschappen. Het is uitgebreid onderzocht bij primaten en knaagdieren, maar in mindere mate bij paarden.

De resultaten laten zien dat wanneer een stressor aanwezig was, het leren negatief werd beïnvloed. Leren werd echter in een kleinere hoeveelheid beïnvloed wanneer negatieve bekrachteging werd gebruikt. De negatieve bekrachteging kon de impact van de stressor hebben gecompenseerd door de aandacht te richten op de leertaak. Daarnaast lijkt de leerprestatie te verschillen tussen persoonlijkheden. Wanneer negatieve bekrachtiging wordt gebruikt, zijn angstige paarden de beste uitvoerders in afwezigheid van stressoren, maar de slechtste presteerders wanneer stressoren aanwezig zijn. Integendeel, wanneer positieve bekrachteging wordt gebruikt, lijken de angstige paarden de slechtste presteerders te zijn, zowel met als zonder stressoren.

Oordeel van deskundige: Anouk van Breukelen

Deze studie biedt fundamentele en toegepaste perspectieven voor het begrijpen van relaties tussen persoonlijkheden en trainingsmogelijkheden.

> Van: Valenchon et al., PLOS ONE 12 (2017) e0170783. Alle rechten voorbehouden aan Creative Commons Attribution License. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie

About the Author

More articles from this author