• Logo Mono
Geschreven door Anouk van Breukelen.
Gepost in Social behavior

Image by: pixabay.com

Variatie in persoonlijkheid tussen paardenrassen

Sommige paardenbezitters zijn van mening dat de persoonlijkheid van hun paard kenmerken vertoont kenmerkend voor het ras. Dit werd gedeeltelijk ondersteund door onderzoek naar de erfelijkheid van persoonlijkheidskenmerken in verschillende diersoorten, wat aantoont dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken genetisch kunnen worden overgedragen van ouders op nakomelingen.

De meeste variatie tussen rassen werd waargenomen voor angstgevoelligheid en prikkelbaarheid. De volbloed-, Arabische en Welsh pony's waren het hoogst gescoord voor beide eigenschappen. Deze drie rassen kregen ook de hoogste scores voor sociabiliteit en nieuwsgierigheid, maar tussen rassen was de variabiliteit matig laag. Dominantie en bescherming toonden weinig variatie tussen rassen en gemiddeld waren alle scores negatief.

Oordeel van deskundige: Anouk van Breukelen

De resultaten van dit onderzoek leveren bewijs voor de aanwezigheid van rasgebonden persoonlijkheidskenmerken, wat verdere vragen oproept over de erfelijkheid van persoonlijkheid en gedrag bij paarden. Deze informatie kan helpen bij het selecteren van een geschikt ras bij het kopen van een paard voor sport, recreatie of andere doeleinden binnen de paardensport. Individuele persoonlijkheden binnen rassen kunnen echter altijd afwijken en moeten daarom individueel worden beoordeeld.

> Van: Lloyd et al., Applied Animal Behaviour Science 112 (2008) 369-383. Alle rechten voorbehouden aan Elsevier B.V.. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie. Vertaling door Anouk van Breukelen.

Image by: Anouk van Breukelen

About the Author

More articles from this author