• Logo Mono
Geschreven door Anouk van Breukelen.

Image by: thehorse.com

Het verminderen van schrapen met de voorbenen bij paarden

Bij 10% tot 40% van de paarden in stallen wordt schrapen met de voorbenen waargenomen. Hier onder valt het stampen, schrapen of slepen van de voorhoeven op de grond.

Schrapen met de voorbenen is ongewenst, omdat het zowel het paard als de mens letsel kan toebrengen. Daarnaast kan het paard apparatuur beschadigen en de training verstoren. Hoge frequenties van schrapen kan bijvoorbeeld resulteren in het losraken en slijten van hoefijzers en het beschadigen van hoeven. Aversieve methoden worden het meest gebruikt om dit gedrag bij paarden te beheersen, soms met succes. Aversieve methoden kunnen echter ook ongewenste effecten veroorzaken, zoals het vermijden van interactie tussen het paard en mens, aangeleerde hulpeloosheid en mogelijk misbruik, aangezien de omvang en intensiteit van aversieve stimuli kan worden verhoogd om de effectiviteit te behouden. In deze studie werden de mogelijkheden van het gebruik van positieve bekrachtiging om het schrapen te verminderen onderzocht.

De resultaten suggereerden dat DRO-schema's effectief waren in het verminderen van schrapen. Verschillen tussen paarden in gevoeligheid voor het DRO schema en de werkzaamheid van de bekrachtiger kunnen echter voor verschillen in effectiviteit zorgen.

Oordeel van deskundige: Anouk van Breukelen

Deze studie biedt een basis voor toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van het gebruik van positieve bekrachtiging bij het verminderen van stereotypisch gedrag. Deze basis moet verder worden gevalideerd door deze toe te passen op een grotere groep paarden.

> Van: Fox et al., Journal of Applied Animal Behavior Analysis 48 (2015) 936-940. Alle rechten voorbehouden aan the Society for the Experimental Analysis of Behavior. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie. Vertaling door Anouk van Breukelen.

Image by: practicalhorsemanmag.com

About the Author

More articles from this author