• Logo Mono
Geschreven door Anouk van Breukelen.
Gepost in Social behavior

Image by: pixabay.comb

Hinniken: een bron van sociale informatie

Voor dieren die in sociale groepen leven, zoals paarden, is het bekend dat ze regelmatig contact leggen met soortgenoten. Vaak zijn de signalen tussen soortgenoten vocaal, in het geval van paarden is dit hinniken. Bij andere soorten kunnen dergelijke vocale signalen informatie bevatten over: soort, geslacht, verwantschap, emotionele toestand, hiërarchische status en sociale binding.

De resultaten laten zien dat sommige van de frequentie- en tijdparameters betrouwbare informatie bevatten over het geslacht, de lichaamsgrootte en identiteit van het paard dat hinnikt. Niet alleen discrimineerden de paarden de sociale categorie van het paard dat hinnikte, maar reageerden ook met geluidsspecifiek gedrag. Er werden geen correlaties met de leeftijd gevonden en de controleklanken veroorzaakten geen specifieke reactie.

Oordeel van deskundige: Anouk van Breukelen

Deze resultaten bieden meer inzicht in de perceptie van de sociale wereld bij paarden. Verder onderzoek naar een grotere groep paarden is nodig om de resultaten te bevestigen en meer inzicht te krijgen in de vocale codeer / decoderingsprocessen van (sociale) informatie bij paarden.

> Van: Lemasson et al., Animal Cognition 12 (2009) 693-704. Alle rechten voorbehouden aan Springer-Verlag. Bekijk hier de online samenvatting van de publicatie. Vertaling door Anouk van Breukelen.

Image by: equimed.com

About the Author

More articles from this author